ساخت تابلو برق توزیع و فرمان و خازن

تابلو برق

طراحی و ساخت انواع تابلو برق . شامل :

  • تابلو توزیع
  • تابلوی فرمان
  • تابلوهای فرمان دارای PLC
  • تابلو خازنی
  • تابلو برق ماینر