گروه مهندسین برق، با هدف رونق تولید ملی و ایجاد اشتغال در بخش صنعت شروع به کار کرد.

حوزه های کاری گروه ، الکترونیک، برق صنعتی و اتوماسیون می باشد.

از توانایی های مهندسین این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

طراحی و ساخت مدارات الکترونیک

تعمیر بردهای الکترونیک

طراحی ، ساخت و تغمیر تابلو فرمان و توزیع

برنامه نویسی PLC , ARM , AVR