الکترونیک

الکترونیک

طراحی و ساخت برد الکترونیک

انجام تعمیرات برد های الکترونیکی

تعمیرات منبع تغذیه سوییچینگ DC

تعمیر و سرویس اینورتر