شرکت افرند الکترونیک زیگورات

مدیر عامل : مهندس حسین احمدوند /

شماره ثبت : 17255